Kombi centar

URBAN CC-6253

Kombi centar predstavlja kombinacija četveroglave varilice i CNC čistilice sa okretnom stanicom u vidu jedne jedinstvene funkcionalne celine.
Prema zahtevu kupca i njegovim potrebama moguće je napraviti više kombinacija kombi centra. Osnovne varijante se sastoje od varilica serije AKS 6250 i AKS i čistilica SV 430 i SV 530-B.
Molimo Vas kontaktirajte nas za detaljnije informacije.

Rating:
Contact Seller
X

Contact Seller